Bezoek onze webshop

Concertkaarten, cd's en meer. Nu verkrijgbaar in onze webshop op onze website!

Over het orkest

Het Hineni Symfonie Orkest verzorgt jaarlijks concerten in het voor- en najaar door heel Nederland. De stichting draagt tijdens deze concerten en tijdens samenwerkingen met u de doelstelling:

“De stichting heeft tot doel het belangeloos en op professioneel niveau spelen van muziek, met als doel onze verbondenheid met Israël als Gods volk uit te dragen, het publiek een grotere verbondenheid met het Joodse volk te laten ervaren en zo indirect en direct het Joodse volk te bemoedigen. We collecteren voor Joodse doelen, in eerste instantie het Hineni centrum in Jeruzalem.”

Lees meer over het orkest

Bestuur Hineni Symfonie Orkest

Leo van Koesveld

Marijke Terlouw

Jan van Unen

Bert van den Burg

Lex Wind

Lubertus Leutscher

Comité van Aanbevelingen

De Israëlische muziek is een reflectie van de diversiteit van de Israëlische cultuur. Het is hartverwarmend om te ervaren hoe het Hineni Symfonie Orkest op zo'n bijzondere wijze de veelzijdigeIsraëlische muziek ten gehore brengt. De toewijding van de muzikanten is een teken van jullie onvoorwaardelijke vriendschap. We voelen ons bevoorrecht en geêerd met jullie als onze vrienden.

Haim Oivon

Muziek welt op uit de menselijke zielen vanwege de zuiverheid verbindt het: mensen met mensen... met elkaar. Bij het Hineni Symfonie Orkest is het: lsraêl met de wereld en de wereld met Israel... ze vloeien samen en vormen zo de prelude en de eenheid die de echte shalom introduceert, spoedig in onze dagen.

Binyomin Jacobs

Bij zonder dat professionele muzikanten hun 'vrije' tijd willen inzetten om het werk in Israël van Hineni te ondersteunen. De hun gegeven talenten te gebruiken tot troost van de minderbedeelden in Israel. In Israel zegt men dan Kol Hakavod. (met gewaardeerd respect).

Roger van Oordt

Hoewel het leven een combinatie is van lachen traan is de beoefening en ervaring van muziek in beide situaties ondersteunend en zegenrijk. Die ervaring vanaf het begin van de mensheid gunnen we ook Israel.

Ruth Seldenrijk

Wat bijzonder dat het Hineni Symfonie orkest, op muzikale wijze, het Joodse volk een hart onder de riem wil steken. De wijze waarop de orkestleden zich belangeloos inzetten respecteer ik enorm. Van harte aanbevolen.

Gerald Troost

De Almachtige God gaf ons de gave van muziek. Muziek kan verbinden, ontroeren, de dingen anders laten zien. Muziek is een van de vele dingen die Joodse mensen en christenen met elkaar verbinden. Het Hineni orkest heeft een bijzondere bediening troost te brengen: ''Troost Mijn volk", zegt God. Wat een prachtige opdracht waar wemet elkaar van mogen genieten."

Kees van Velzen

Steunt u het Hineni Symfonie Orkest?