Optreden op uw gelegenheid

Festivals

Concerten

Privé concerten

Andere gelegenheden

Comité van Aanbevelingen

De Israëlische muziek is een reflectie van de diversiteit van de Israëlische cultuur. Het is hartverwarmend om te ervaren hoe het Hineni Symfonie Orkest op zo'n bijzondere wijze de veelzijdigeIsraëlische muziek ten gehore brengt. De toewijding van de muzikanten is een teken van jullie onvoorwaardelijke vriendschap. We voelen ons bevoorrecht en geëerd met jullie als onze vrienden.

HAIM DIVON

Muziek welt op uit de menselijke zielen vanwege de zuiverheid verbindt het: mensen met mensen... met elkaar. Bij het Hineni Symfonie Orkest is het: lsraêl met de wereld en de wereld met Israel... ze vloeien samen en vormen zo de prelude en de eenheid die de echte shalom introduceert, spoedig in onze dagen.

BINYOMIN JACOBS

Bij zonder dat professionele muzikanten hun 'vrije' tijd willen inzetten om het werk in Israël van Hineni te ondersteunen. De hun gegeven talenten te gebruiken tot troost van de minderbedeelden in Israël. In Israël zegt men dan Kol Hakavod. (met gewaardeerd respect).

ROGER VAN OORDT

Hoewel het leven een combinatie is van lachen traan is de beoefening en ervaring van muziek in beide situaties ondersteunend en zegenrijk. Die ervaring vanaf het begin van de mensheid gunnen we ook Israel.

RUTH SELDENRIJK

Het Hineni Symfonie orkest is bijzonder en uniek. Vakbekwame musici spelen pro deo de mooiste arrangementen, dit alles met als doel de ondersteuning van het Hineni Centrum in Jeruzalem. Hier worden allerlei ondersteunende activiteiten en maaltijden verzorgd voor de armste en meest kwetsbare mensen in Israel. Muziek raakt je ziel en dat is wat ze met dit orkest willen bereiken.

Arjen Lont

De Almachtige God gaf ons de gave van muziek. Muziek kan verbinden, ontroeren, de dingen anders laten zien. Muziek is een van de vele dingen die Joodse mensen en christenen met elkaar verbinden. Het Hineni orkest heeft een bijzondere bediening troost te brengen: ''Troost Mijn volk", zegt God. Wat een prachtige opdracht waar wemet elkaar van mogen genieten."

KEES VAN VELZEN

Steunt u het Hineni Symfonie Orkest?