ANBI en bestuur

ANBI

Stichting Hineni Symfonie Orkest (HSO) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan HSO een aftrekpost vormen op de belastingaangifte van de gever. Dit uiteraard binnen de regels die hiervoor gelden. Aangezien HSO beschouwd kan worden als een culturele instelling kunt u uw giften voor 125% in mindering brengen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen dit zelfs voor 150% doen. Het RSIN of fiscaal nummer van HSO is 850410587


Voorzitter

Voorzitter Leo van Koesveld
Leo van Koesveld | leovankoesveld@hinenisymfonieorkest.nl


Secretaris

Joke van der Vliet
Joke van der Vliet | info@hinenisymfonieorkest.nl


Penningmeester

Logo Hineni Symfonie Orkest
Functie vacant | penningmeester@hinenisymfonieorkest.nl


Public Relations

Logo Hineni Symfonie Orkest
Martin de Jong | pr@hinenisymfonieorkest.nl


Algemeen lid

Algemeen lid Lex Wind
Lex Wind | lexwind@hinenisymfonieorkest.nl


Beleidsplan

Hiervoor verwijzen wij naar hetgeen onder de doelstelling van de stichting is opgenomen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten (artikel 4 lid 6 van de statuten).

De muzikanten ontvangen geen honorarium, maar uitsluitend reiskostenvergoeding om zo veel mogelijk het Hineni Centrum in Jeruzalem (Israël) te kunnen ondersteunen. Dit is opgenomen in artikel 4 lid 6 van de statuten van Stichting Hineni Symfonie Orkest.

Doelstelling

Volgens artikel 2 lid 1 van de statuten heeft de stichting ten doel: het belangeloos en op professioneel niveau spelen van muziek, met als doel onze verbondenheid met israel als Gods volk uit te dragen en direct casu quo indirect het Joodse volk te bemoedigen, met als grondslag de Bijbels als Gods onfeilbare Woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

In artikel 2 lid 2 is geregeld dat de stichting haar doel tracht te verwezenlijken door het organiseren van concerten, waarbij het programma ten doel heeft meer verbondenheid met het Joodse volk te genereren en door het collecteren voor geschikte Joodse doelen, in eerste instantie, maar niet met uitsluiting van andere Joodse doelen, het Hineni Centrum in Jeruzalem dat zich ontfermt over Joodse slachtoffers van antisemitisme, intimidatie en terreur.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2017

In 2017 heeft het Hineni Symfonie Orkest (HSO) zes concerten gegeven in de volgende plaatsen: Gorinchem, Spakenburg, Nijkerk en Reeuwijk. Al deze concerten werden door HSO zelf georganiseerd.

Het financieel resultaat over 2017 is verslechterd t.o.v. dat over 2016. Voor een nadere specificatie hiervan wordt verwezen naar het Financiële jaarverslag.

Aan de doelstelling van de stichting kon worden voldaan. Over 2017 werd € 5.045 afgedragen aan het Hineni Center Jerusalem, onder maar als gevolg van de tijdens de concerten gehouden collecten voor dit doel.
Naar verwachting zal het financieel resultaat over 2018 licht verbeteren.

Download het financieel jaarverslag 2017

KvK-nummer: 52 36 18 29
Rekeningnummer: NL87 RABO 0102 4286 46
E-mailadres: info@hinenisymfonieorkest.nl
Telefoonnummer: 033-2458824

Komende evenementen

 • za
  23
  feb
  2019

  Concert in De Fontein 2019

  19:30 uur - 22:00 uurDe Fontein, Ds Kuyperstraat 2, Nijkerk
 • za
  13
  apr
  2019

  Concert in Nunspeet 2019

  19:30 uur - 22:00 uurDriestwegkerk, Driestweg, Nunspeet